VÅRA MÅL

Hållbarhet och återbruk med miljövänlig rengöringsteknik

Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt och hållbara regöringsalternativ med modern teknik som laserrengöring och vattenpolering. Genom att effektivt kunna återställa oxiderade och nersmutsade ytor kan vi bidra till de globala hållbarhetsmålen med en högre grad av återbruk.

Vårt erbjudande

LaserClean Lidköping AB erbjuder laserregöring och vattenpolering som hållbara och miljöneutrala rengöringsalternativ.